Möte 1

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRELSEMÖTE NR 1 2021-04-11

Närvarande: Carin Ellie Jonsson, Åse Stuve, Ia Resare, Hanna Billfeldt & Anna Thuresson 

Huvudmedlemmar: 90

Familjemedlemmar: 3

Kattungemedlemmar: 2

Angående sponsoransvarig:  utsågs Anna att hjälpa Eva med detta

Anna har hittat en ny sponsor, Nordiska Tassar, som ger våra medlemmar 10% rabatt. Återkommer om mer info om detta.

Nya hemsidan är igång. Ia & Ellie ansvarar för den och Anna för text och uppdatering av information om Hälsofonden. Det är bra om samtliga i styrelsen går in på hemsidan och orienterar sig för att kunna hjälpa till att administrera sidan.

Vi har problem med att alla inte kan logga in på BrS-mailen. Ia tittar på en lösning. 

Beslutades att de som ska ingå i styrelsegruppen på Facebook är styrelsen och de två suppleanterna. 

För att styrelse, suppleanter och valberedning lätt ska nå varandra läggs en sammanställning av mailadresser ut i styrelsegruppen på Facebook.

Beslutades att alla inköp till föreningen tillsvidare ska ske enbart genom beslut av en beslutsför styrelse.

Ia kommer vara ansvarig för webshopen när vi fått tillgång till materialet. Anna kommer ta emot detta material tillsammans med bokföringen. 

Vi avvaktar med beslut om vem som ska ansvara för montern till vi har sakerna och ser hur platskrävande det är. Eventuellt dela upp det på två om det är väldigt mycket.

Vi ska skapa rutiner för inventarielistor och utkvitteringsavtal, det arbetet är påbörjat

Planerar för FIP-föreläsning med Anna-Lena Berg. Hanna och Ellie sköter kontakten. Inget datum satt men i maj/juni var förslaget.

Den planerade föreläsningen i HCM med Åsa Olsson bordlades tillsvidare.

Vi avvaktar med planerna för Årsalbumet tills vi har fått tillgång till kontot och bokföringen.

En kort skriftlig beskrivning av styrelseposternas olika arbetsuppgifter är på gång. Ellie har påbörjat en sammanställning. 

Hanna gav en kort beskrivning av två olika mötesplattformar, Google Meet och Teams. Vi provar att ha nästa styrelsemöte via Teams.

Valberedning & Revisor bjuds in att närvara på ett par möten per år. Alternativt att de själva anmäler intresse.

Diskuterar förslag på ny dagordning, att beslutas om nästa möte.

Hanna kommer ansvara för utskicket av Välkomstmailet till nya medlemmar. Åse som har hand om medlemslistan meddelar Hanna. För tillfället skickar Ia meddelande om nya medlemmar till Åse som stämmer av med Anna om medlemsavgiften är betald. När alla kommer åt mailen försvinner ett steg i hanteringen.

/brstass.jpg

I samarbete med         

 

 

            /logo1.png

 

 

/banner-rc-250x115px.gif

/img_4623.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

brittsallskapet@gmail.com