Om Brittsällskapet
org.nr 802470-7203


Brittsällskapet, förkortat BrS, är en ideell förening öppen för alla brittintresserade

oavsett nationalitet, förbund och kattklubb. Brittsällskapet är en rikstäckande rasring med huvudsakligt verksamhetsområde inom Sverige.

 

Brittsällskapets målsättning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för katten, kattägaren och kattägandet genom att:

 

 • skapa förutsättningar för samarbete mellan brittägare, oavsett klubb, riksförbundstillhörighet och nationalitet. 

 • öka kunskapen om och intresset för Brittiskt korthår och Brittiskt långhår. 

 • stödja och främja en sund och hälsosam avel på britterna.

 • att tillvarata brittägarens intresse.

 • informera och ge kunskap om kattens vård och hälsa. 

 • bevaka och arbeta med frågor, som har ett intresse för kattägaren och Brittiskt kort- & långhår.

 

 

 

Brittsällskapets stadgar

 
Styrelsen

Ordförande

 

Namn: Ia Resare, S*Ullstrumpans
e-post: brittsallskapet@gmail.com

 

Ordföranden har övergripande ansvar över föreningen och den som ser till att allting flyter helt enkelt. Hit vänder du dig när du har frågor om själva föreningen som du helt enkelt inte kan placera någon annanstans.

Vice ordförande

Namn: Carin Elinor Jonsson, S*All Heart's

E-post: brittsallskapet@gmail.com

 

Sekreterare

Namn: Åse Stuve, S*CarizzmatiC's

Epost: brittsallskapet@gmail.com

Sekreteraren skriver protokoll och ser till att de blir justerade och skriver vid behov protokollsutdrag. Ansvarar även för att medlemmarna blir kallade till mötena och styrelsemedlemmarna till styrelsemötena

Vice sekreterare

Namn: Anna Thuresson, SE Blueberry Bear's

E-post: brittsallskapet@gmail.com

 

Kassör

Namn: Carolina Samuelsson

E-post: brittsallskapet@gmail.com

Har övergripande ansvar över medlemskap och medlemslistor. Kassören ser till att dessa är uppdaterade och iordning. Hit vänder du dig om du har frågor om gällande eller kommande medlemskap, eller om du anmält intresse men ej hört något.

Suppleant

Namn: Caroline Råberg, SE*Beauty Twilight's
e-post: 

Suppleant

Namn: Jennie Härsjö-Lund, SE*Forever Loved
E-post: 

Webmaster

Namn: Carolina Samuelsson
E-post:
brittsallskapet@gmail.com

Webbmastern har övergripande ansvar över hemsidan och vår Facebook-sida. Hit kan du vända dig om du har allmänna frågor om hemsidan, synpunkter eller liknande!

Valberedning sammankallande

Namn: Eva Hjälte

E-post: 

 

Valberedning

Namn: Elisabeth Roos, SE*Mina Mirakel's

E-post:

Valberedning

Namn: Vakant

E-post: 

 

Revisor

Namn: Riikka Saunamäki

E-post:

 

Revisorsuppleant

Namn: Anna-Lena Karlsson, S*Joy Division's

E-post: info@brittsallskapet.se

Hälsokommitté

Namn: Anna Thuresson, SE Blueberry Bear's

E-post: 

 

Kattungeförmedlare

Namn: Carin Elinor Jonsson, S*All Heart's

E-post: 

 

Please reload

 
Bli medlem
 
För vem?

Brittsällskapet vänder sig till alla kattvänner med intresse av Brittiskt korthår och Brittiskt långhår. Du behöver inte vara uppfödare, utställare eller ens brittägare för att få ta del av vår gemenskap. Brittsällskapets verksamhetsområde är främst inom Sverige, men det finns inga hinder för dig bosatt utomlands att vara medlem.

 

Hur?

Du blir medlem genom att fylla i formuläret nedan och sedan betala in medlemsavgiften till vårt bankgiro. När kassören mottagit ansökan och inbetalningen skickas det ut en bekräftelse via e-post.

Vårt verksamhetsår följer kalenderåret och inträde i rasringen kan ske när som helst. Medlemskap som tecknas efter den 1 oktober gäller även för nästkommande kalenderår.

 

Vad ingår?

Som medlem i Brittsällskapet får du:

 • medlemspublikationer

 • 30% rabatt i vår webshop

 • delta vid aktiviteter & seminarium

 • publicera titelkatter och andra bilder på hemsidan

 • annonsera uppfödning, kattungar, avelshanar och fodervärdsskap

 • köpa en årsprenumeration av tidningen "Kattliv" för rabatterat pris.
   

Medlemspublikationer utgår endast till huvudmedlemmar. En eller fler i ett hushåll kan vara familjemedlemmar så länge det finns minst en huvudmedlem. 

Vad kostar det?

Huvudmedlem: 250:-
Familjemedlem: 100:-*
Kattungemedlemskap: 75:-**

 

* Kan bara lösas om det finns en huvudmedlem i familjen


**Betalas av uppfödaren och gäller bara första året.

 

Medlemskapet gäller för nästkommande år för huvudmedlem, då inträdet skett efter 1/10. 

 

Betalningsinfo.

Medlemsavgiften kan betalas in på två olika sätt:

1. Via Swish 

Swisha över medlemsavgiften till Brittsällskapets Swishnr 123 024 43 84

 

I meddelandefältet fyller du i Din adress & mailadress. Om allt inte får plats så kan Du skicka kompletterande uppgifter till oss via mail.

 

2. Via bankgiro

Brittsällskapets bankgiro: 158-3251

 

Bankuppgifter för medlemmar utanför Sverige:


IBAN SE86 8000 0838 1693 4366 6351
Bankens BIC SWEDSESS


Kontohavare BRITTSÄLLSKAPET

OBS!
GLÖM INTE ATT FYLLA I MEDLEMSANSÖKAN PÅ VÅR HEMSIDA!

 

Brittsällskapet i samarbete med Kattliv

© Brittsällskapet 2016