Styrelsen 

Ia Resare

Ia Resare

Ordförande

 • upprättar dagordning för styrelsemöten och kallar till dessa.

 • leder styrelsemöten.

 • leder föreningens arbete

 • leder styrelsens arbete

 • samordnar och håller ihop föreningens olika roller

 • är ansiktet utåt och representerar föreningen

 • är  firmatecknare tillsammans med kassören.

89396172_583021425759337_330047828301499

Carin Elinor Jonsson

Vice ordförande

Ersätter ordförande vid dennes utevaro.

Leder styrelsens hantering av inkomna motioner och sammanhållande för styrelsens förslag till beslut vid stämma. 

51163555_10157039828971880_5916390593533

Åse Stuve

Sekreterare

 • skriver styrelseprotokoll

 • ska förvara och arkivera skrivelser och protokoll

 • ska tillsammans med ordförande gå igenom vad som ska tas upp på kommande möten  

 • ansvarar tillsammans med ordförande för att medlemmarna kallas till möten.

 • ansvarar för att protokollen blir justerade och arkiverade

 • skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

122505692_2738550096411774_8245677770937

Anna Thuresson

Vice sekreterare

Ersätter sekreterare vid dennes utevaro.

49822929_1939983002975743_81670691115163

Carolina Samuelsson

Kassör

 • ansvarar för föreningens ekonomi och bokföring

 • sköter föreningens inbetalningar och utbetalningar

 • upprättar bokslut

 • rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation

 • kassören är tillsammans med ordförande firmatecknare för föreningen

 • kassören är ansvarig för att deklarera, lämna inkomstuppgifter till Skatteverket.

 • sköter föreningens medlemsregister

 • deltar i styrelsearbetet

caroline_råberg

Caroline Råberg

Suppleant

Har ingen rösträtt vid styrelsens beslut (bör närvara och aktivt deltar i styrelsens arbete)

Ersätter ordinarie ledamot vid dennes utevaro (kallas till tjänstgöring av ordföranden).

38448423_10155955647708323_7483949997537

Jennie Härsjö-Lund

Suppleant

Har ingen rösträtt vid styrelsens beslut (bör närvara och aktivt deltar i styrelsens arbete)

Ersätter ordinarie ledamot vid dennes utevaro (kallas till tjänstgöring av ordföranden).

20200319_121805.jpg

Eva Hjälte

Sammankallande valberedning

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. 

89950354_283963619253592_598418710756694

Elisabeth Roos

Valberedning

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. 

ingenbild.jpg

Vakant

Valberedning

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. 

ingenbild.jpg

Riikka Saunamäki

Revisor

Revisorens uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisoren väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. 

92460479_813947455760931_114337348736516

Anna-Lena Karlsson

Revisorsuppleant

Revisorssuppleanten träder in istället för den ordinarie revisorn om denne av någon anledning inte kan slutföra sitt uppdrag. 

122505692_2738550096411774_8245677770937

Anna Thuresson

Hälsokommitté

Vid frågor om hälsa så kan du vända dig till Hälsokommittén.

89396172_583021425759337_330047828301499

Carin Elinor Jonsson

Kattungeförmedlare

Kontakta kattungeförmedlaren om du önskar hjälp med att söka efter en kattunge.

49822929_1939983002975743_81670691115163

Carolina Samuelsson

Webmaster

Sköter hemsidan och dess funktioner.

Brittsällskapet i samarbete med Kattliv

© Brittsällskapet 2016