Månadens bild...

Foto: Anna Carlsson

Ägare: Anna Carlsson

Britt: CH LT*AMBER WISHES ROCKABYE BABY, BSH p 03 33

"A house is not a home without a CAT"

  • Wix Facebook page
  • Black Instagram Icon

Brittsällskapet, förkortat BrS, är en ideell förening öppen för alla brittintresserade oavsett nationalitet, förbund och kattklubb.

info@brittsallskapet.se

 

Brittsällskapet i samarbete med Kattliv

© Brittsällskapet 2016