Styrelse och funktionärer

Vill du ha kontakt med någon i styrelsen, använd i första hand formuläret nedan. 

Skriv i ämnesraden vem eller vilken post mailet avser, så återkommer rätt person till er så snart den kan, via mail eller telefon.


Ordförande

/hannabildbrs.jpg

Hanna Billfeldt, S*Billfeldt's

Ordföranden har det övergripande ansvaret för styrelsens arbete. Ansvarar för medlemsutskick via hemsidan samt Facebook-gruppen. 

Kallar föreningens medlemmar och styrelsen till möten.


 Vice Ordförande

/lotta.jpg

Lotta Sjölin, SE*Holelottalove's

Vice ordförande har till uppgift att avlasta och täcka upp för ordföranden i dennas ansvarsområden. 

 


Kassör

/6cd545_16934fa82bbe45b8830b3f24f468a4admv2.jpg

Åse Stuve, S*CarizzmatiC's

Kassören håller i föreningens bokföring och ansvarar för att kontrollera att inbetalda medlemsavgifter stämmer överens med inkomna medlemsansökningar samt hålla aktuellt medlemsregister. Ansvarar för att deklarera och lämna nödvändigt underlag till revisorn vid verksamhetsårets slut.


Sekreterare

/evabrs.jpg

Eva Hjelte, SE*Happy Time's

Sekreterarens huvudsakliga uppgift är att föra protokoll på våra möten.


Ledamot

Hanna Odder


Ledamot

/6cd545_37706680af0f43e68c801368982af6dfmv2_d_3000_2677_s_4_2.jpg

"Ia" Ingridsdotter, S*Ullstrumpans

 

 

 


Kontakt-formulär till Styrelsen. Kan även användas till att kontakta funktionärer nedan.


(Lämna tom)


Valberedning 2021

/carro.jpg

Caroline Igelström Råberg


Revisor

/jenny.jpg

Jenny Savefors


Revisorsuppleant

/annelie.jpg

Annelie Finnebäck


Webbmaster(s)

 

Aktivitetgrupp

 

Facebook 

 

Instagram

 

Hälsoråd

 

Webbshopsansvarig

 

Sponsoransvarig

 

Monteransvarig

 

 

 

 

/brstass.jpg

I samarbete med         

 

 

            /logo1.png

 

 

/banner-rc-250x115px.gif

/img_4623.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

brittsallskapet@gmail.com