Styrelse och funktionärer

Vill du ha kontakt med någon i styrelsen, använd i första hand formuläret nedan. 

Skriv i ämnesraden vem eller vilken post mailet avser, så återkommer rätt person till er så snart den kan, via mail eller telefon.


Ordförande

/6cd545_37706680af0f43e68c801368982af6dfmv2_d_3000_2677_s_4_2.jpg

Anna Maria "Ia" Ingridsdotter, S*Ullstrumpans

Ordföranden har det övergripande ansvaret för föreningen. Ansvarar för medlemsutskick via hemsidan, Facebook-gruppen och Instagram. Har delat huvudansvar för hemsida och mailkonto. Håller i föreningens webbshop samt kallar föreningens medlemmar och styrelsen till möten.


 Vice Ordförande

/acbrs.jpg

AnnaCarin "Ellie" Krantz, S*All Heart's 

Vice ordförande har till uppgift att stötta och täcka upp för ordföranden i dennas ansvarsområden.  Har delat huvudansvar för hemsida och mailkonto.
Har också till uppgift att vara föreningens "Kattungeförmedlare" för att ge allmänna råd och tips när man letar kattunge och om möjligt tipsa om uppfödare som har eller väntar kull eller som föder upp de färger man som köpare letar efter. Ellie är också med i föreningens hälsoråd och Aktivitetsgrupp.


Sekreterare

/6cd545_16934fa82bbe45b8830b3f24f468a4admv2.jpg

Åse Stuve, S*CarizzmatiC's

Sekreteraren har som sin huvusakliga uppgift att skriva dagordning inför möten, göra anteckningar under dessa samt skriva mötesprotokoll efteråt. Det är också dennas uppgift att utse en justerare av protokollet efter varje möte. Åse har också delat ansvar för medlemsförteckningen och är med i Aktivitetsgruppen.


Vice Sekreterare

/hannabildbrs.jpg

Hanna Billfeldt, S*Billfeldt's

Vice sekreteraren har till uppgift att ta över sekreterarens uppgift om denna blir förhindrad. Hanna är också engagerad i Aktivitetsgruppen.  


Kassör

/anna-brs.jpg

Anna Thuresson, SE*Blueberry Bear's

Kassören håller i föreningens ekonomi och ansvarar därmed för att kontrollera inbetalda medlemsavgifter och se att dessa stämmer överens med inkomna medlemsansökningar samt att sända ut välkomstmail till nya medlemmar. Ansvarar även för att betala fakturor, sköta beställningar som beslutats på styrelsemötena samt ta hand om föreningens bokföring av in- och utgífter, deklarera och lämna underlag till revisorn vid verksamhetsårets slut.

Anna med i föreningens hälsoråd och har huvudansvar för Hälsofonden samt sponsringen av denna.


Suppleant (Vakant)


Suppleant

/evabrs.jpg

Eva Hjelte, SE*Happy Time's

Vikarierar, vid deras frånvaro, för ordinarie ledamöter på styrelsemöten.


Kontakt-formulär till Styrelsen. Kan även användas till att kontakta funktionärer nedan.


(Lämna tom)


Valberedning 2021

/fredricbrs.jpg

Fredric Jonsson Krantz, SE*Kociaki Frélis

____________________________

Adam Thuresson

 


Revisor

/jenny.jpg

Jenny Savefors


Revisorsuppleant

Vakant


Webbmaster(s)

Ia Resare

Ellie Jonsson 

Aktivitetgrupp

Hanna Billfeldt

Åse Stuve

Facebook 

Ia resare

Hanna Billfeldt

Instagram

Ia Resare

Caroline Råberg

Hälsoråd

Anna Thuresson

Webbshopsansvarig

Ia Resare

Sponsoransvarig

Eva Hjelte

Anna Thuresson

Monteransvarig

Anna Thuresson

 

 

 

/brstass.jpg

I samarbete med         

/196574409_213795430579105_3860879608519943880_n.jpg

 

            /logo1.png

 

 

Facebook

Nyhetsbrev