Annonser

Här hittar du våra annonser

OBS! Du som vill annonsera, läs viktig information ang respektive annonsering nedanför annonsmenyn. 

Kontakformulär för inlägg av annons finns i början på varje kategori här nedan.

/brstass.jpg

UPPFÖDARLISTA

/brstass.jpg

KATTUNGAR, VÄNTADE & FÖDDA KULLAR 

/brstass.jpg

AVELSHANAR

/brstass.jpg

VUXNA KATTER TILL SALU/FÖR OMPLACERING

/brstass.jpg

FODERVÄRD SÖKES

Regler och instruktioner för annonsering

 

UPPFÖDARLISTAN:

Klicka här för att vara med i vårt UPPFÖDARREGISTER

För att vara med på listan över uppfödare ska du vara medlem i BrS och även ha ett stamnamn registrerat i ett godkänt förbund som utfärdar certifierade stamtavlor eller likvärdigt bevis för att katten är BSH/BLH. Du ska även vara aktiv uppfödare, dvs ta minst en kull vartannat år.
Detta för att de som letar kattunge ska slippa gå in på sidor som tillhör vilande eller "nedlagda" katterier. För uppfödarlistan behöver vi följande information från dig:

 • I vilket län du bor (då uppfödarlistan är uppdelad länsvis)
 • Stamnamn
 • Förbund
 • Ditt namn
 • Ev hemside-adress eller länk till tex Facebooksida knuten till uppfödningen.  
 • Inriktning, dvs BSH eller/och BLH.
 • Färg/mönster-variant (om du vill ha med detta)
 • Mail-adress

 

FÖDDA KATTUNGAR:

Klicka här för att lägga in en annons på KATTUNGAR


För att få annonsera kull krävs att uppfödaren är medlem i BrS och registrerar kattungarna i ett godkänt förbund som utfärdar certifierade stamtavlor eller likvärdigt bevis för att katten är BSH/BLH. 


Förändring för annonsering 2024

Nu ska båda föräldradjuren ha genomgått ultraljud av hjärta (HCM-test) utan anmärkning och båda måste vara minst 12 månader vid undersökningen. 

Kopia på deras HCM-scanning skickas samtidigt med annonsen.

 Annonser tas bort efter att kullen fyllt 4 månader. Har du osålda kattungar kvar så går det bra att kontakta webbmaster för att uppdatera och förlänga din annons. OBS! Glöm ej att meddela oss när kattungarna i en kull blir tingade eller sålda, så hjälps vi åt att hålla annonserna aktuella!

Information som behövs för annonsering:

 • När kullen är född

 • I vilket förbund/klubb stamtavla utfärdas
 • Föräldrar till kullen (namn + ems-kod)

 • Kön och färg (ej endast ems-kod men både ock går bra) på kattungarna

 • Ev hälsotester på föräldrarna

 • Ev länk till hemsida eller likvärdig sida

 • Ditt namn
 • Mailadress

 • Gärna EN bild på kullen / eller på utvald kattunge (bilden ska vara liggande eller kommer om den är stående att beskäras så den blir kvadratisk)

 

VÄNTADE KATTUNGAR:

Klicka här om du vill lägga in en annons på VÄNTADE KATTUNGAR


För att få annonsera väntad kull krävs att uppfödaren är medlem i BrS och registrerar kattungarna i ett godkänt förbund som utfärdar certifierade stamtavlor eller likvärdigt bevis för att katten är BSH/BLH. 

Kontakta oss gärna när kullen är född så att vi kan uppdatera annonsen

Information som behövs för annonsering:

 • När kullen är beräknad

 • I vilket förbund/klubb stamtavla utfärdas
 • Föräldrar till kullen (namn + ems-kod)

 • Förväntat färgutfall
 • Ev hälsotester på föräldrarna

 • Ev länk till hemsida eller likvärdig sida

 • Ditt namn
 • Mailadress

 

AVELSHANAR:   

Klicka här om du vill lägga ut en annons på din AVELSHANE

För att annonsera avelshane på Brittsällskapets hemsida krävs att ägaren är medlem i BrS samt att hanen är registrerad med stamtavla i ett godkänt förbund. Dessutom måste följande uppfyllas: 

 • Hanen ska vara minst 12 månader gammal

 • Hanen ska ha intyg om normal testikelstatus utfärdat tidigast vid 6 månaders ålder.
 • Hanen ska ha genomgått ultraljud av hjärta (HCM-test) utan anmärkning och hanen måste vara minst 12 månader vid undersökningen. 

 • Kopia på hans HCM-scanning skickas samtidigt med annonsen.

Information som behövs för annonsering:

 • Hanens fullständiga namn och ems-kod

 • Födelsedatum
 • Föräldrar till hanen (namn, ems-kod)

 • Eventuellt blodgrupp (frivilligt)
 • Utförda hälsotester och resultat av dessa 

 • Eventuellt kort beskrivning av hanen (frivilligt)

 • Namn på ägare
 • Mailadress eller annan önskad kontaktväg.


VUXNA KATTER:

Klicka här för att lägga ut en annons på din VUXNA KATT

För att få annonsera vuxna katter för omplacering krävs medlemsskap i BrS.

Annonser tas automatiskt bort efter 3 månader från publiceringsdatum. Är din annons fortfarande aktuell så går det bra att kontakta webbmaster för att uppdatera och förlänga din annons. OBS! Glöm ej att meddela oss när katten har blivit såld, så hjälps vi åt att hålla annonserna aktuella!

Information som behövs för annonsering:

 • Kattens namn och färg (ej endast ems-kod men både ock går bra)

 • När katten är född

 • Föräldrar till katten (namn + ems-kod)

 • Ev gjorda tester (friviligt)
 • En kort beskrivning av katten (frivilligt)

 • Mail eller annan önskad kontaktväg


FODERVÄRD SÖKES:

Klicka här för att lägga ut en annons om FODERVÄRD SÖKES

För att annonsera efter fodervärd på Brittsällskapets hemsida krävs att ägaren är medlem i BrS samt att katten är registrerad med stamtavla i ett godkänt förbund och att ägaren är medlem i detsamma.

Information som behövs för annonsering:

 • När katten är född

 • I vilket förbund/klubb du som ägare/uppfödare är medlem.
 • Föräldrar till katten (namn + ems-kod)

 • Kön och färg (ej endast ems-kod men både ock går bra) 

 • Ev hälsotester på föräldrarna

 • Ev länk till hemsida eller likvärdig sida

 • Kort beskrivning av katten och uppdraget.
 • Mailadress eller annan önskad kontaktväg.

 

LÄGG IN ANNONS:

NYHET!

Vi har gjort separata formulär för de olika annonserna och det går nu att lägga in foton i själva formuläret.

Klicka på den annonstyp du vill här nedan och fyll i de obligatiriska fälten.

Annonser kommer normalt sett in på hemsidan inom 2-4 dagar.

UPPFÖDARLISTA

FÖDDA KATTUNGAR

VÄNTADE KATTUNGAR

AVELSHANE

VUXNA KATTER TILL SALU/FÖR OMPLACERING

FODERVÄRD SÖKES

/brstass.jpg

I samarbete med         

 

 

            /logo1.png

 

 

/banner-rc-250x115px.gif

/img_4623.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

brittsallskapet@gmail.com