Bilder och hur de får användas

Det finns en hel del okunskap om hur en bild (foto) får användas. Grundregeln är att det alltid är fotografen som äger bilden, dvs den som håller i kameran och trycker på avtryckaren.

När du skickar en bild eller ett foto till Brittsällskapet, oavsett om det är till vårt årsalbum, någon tävling på facebook eller månadens bild så ska du själv ha tagit bilden. I och med att du skickar den till oss, ger du oss (Brittsällskapet) rättigheten att använda bilden i andra sammanhang så som till trycksaker, reklam eller till tidningen. Undantag är de foton som läggs i annonser

Hur får man använda andras bilder egentligen?

Får man delta i en fototävling med någon annans bild? Får man använda andras bilder på sin hemsida? Det är min katt på bilden då måste jag väl få använda den? Jag har köpt mina bilder av en fotograf, då kan jag väl använda dom fritt?

Det är ALLTID fotografen, dvs den som håller i kameran och trycker av, som ÄGER bilden. Fotografen kan ge någon annan vissa rättigheter att använda bilden, antingen gratis eller mot betalning. 

Svaret på frågorna ovan är att NEJ, du får inte delta i någon fototävling med någon annans bild, du får inte heller använda andras bilder på din hemsida och även om det är din katt på bilden så får du inte använda den. Har du köpt bilderna av en fotograf så är det fotografen som bestämmer hur och vart du får använda dem.

Upphovsrätten är egentligen ganska enkel. Den är uppdelad i två delar:

  • Den ekonomiska rätten - att få använda bilden
  • Den ideella rätten - fotografens rätt att bli namngiven

Fotografen (den som håller i kameran och trycker av) får automatiskt båda rättigheterna vid själva fotandet

Den ekonomiska rätten:

Rätten att använda bilden genom att trycka den, publicera och sprida den. Du kan bara använda någon annans bild till din webbplats eller trycka den om fotografen tillåter det.

Om du köper bilder av en fotograf så tänk att du ”hyr” dem. Fotografen bestämmer ändå hur du får använda den.

Rätten att bli namngiven:

Lagen säger att när bilden används ska fotografen namnges. Rätten att bli namngiven går egentligen inte att köpa bort

Man kan och får använda andras bilder för privat bruk, dvs inom hemmets fyra väggar. Tex som skärmsläckare på datorn eller i en ram.

 

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729

 

13 Feb 2023

/brstass.jpg

I samarbete med         

 

 

            /logo1.png

 

 

/banner-rc-250x115px.gif

/img_4623.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

brittsallskapet@gmail.com