Fodervärd sökes

OBS! BrS ansvarar inte för de enskilda överenskommelserna mellan fodervärd och uppfödare OBS!

Läs mer längst ned på sidan vad man bör tänka på.


 

 


Att tänka på innan man skriver på ett fodervärdsavtal. 

En foderkatt är inte en gratiskatt utan man betalar sin katt med arbetsinsats istället för pengar. Att vara fodervärd kan innebära en hel del jobb. Katten flyttar hem till fodervärden men uppfödaren fortsätter att stå som ägare och har avelsrätt. Först efter X antal kullar eller senast när avtalad tidsperiod går ut, om avtalade kullar inte tas, övergår katten i fodervärdens ägo.

Att vara fodervärd innebär en hel del förpliktelser men även många rättigheter.

Det är mycket viktigt att skriva ett fodervärdsavtal (SVERAK-registrerade uppfödare är skyldiga att använda SVERAKs avtal). Gå noga igenom avtalet innan påskrift och diskutera de olika punkternas innebörd så båda parter är medvetna om vad vad man förbinder sig till. 

Det är även viktigt att på förhand vara helt överens om hur kniviga situationer som kan uppstå ska lösas, samt att ha detta nerskrivet på papper. Sådant man är överens om men som ej finns plats för på foderavtalet bör man därför skriva ned på separat papper. Detta skapar en grundläggande trygghet för både uppfödare och fodervärd.

Obserera att det inte är tillåtet för SVERAK-uppfödare att ett sådant separat avtal på något sätt skriver bort formuleringar, eller tvingar på ett större ansvar på fodervärden, än vad som är formulerat SVERAKs avtal.

Som fodervärd ska du aldrig skriva på ett avtal som inte känns bra eller rimligt!  

 

 

/brstass.jpg

I samarbete med         

 

 

            /logo1.png

 

 

/banner-rc-250x115px.gif

/img_4623.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

brittsallskapet@gmail.com