/brstass.jpg

I samarbete med         

/196574409_213795430579105_3860879608519943880_n.jpg

 

            /logo1.png

 

 

Facebook

Nyhetsbrev

 

 

Rasringen för Brittiskt korthår & Brittiskt långhår

GDPR

Hur hanterar vi vårt medlemsregister?

 • Vi i BrS har valt att lagra bara det absolut nödvändigaste om våra medlemmar. Detta betyder att vi endast lagrar namn, mail samt postadress i vårt medlemsregister. 
 • Vi behöver er postadress för att kunna sända ut eventuella medlemsutskick, vinster och annat via vanlig post under året, samt mail för kontakt och sådant som har med tex föreläsningar och andra aktiviteter att göra.  
 • Om man av någon anledning ej vill lämna sin adress får man vara medlem ändå, men då ska man vara medveten om att man inte kommer få några utskick/förmåner som andra medlemmar eventuellt får med post. 
 • När man lämnar sin adress så är det i första i första hand ett medgivande att vi får lagra adressen i vårt medlemsregister för att använda till sådant som nämnts ovan, dvs priser utsända direkt av oss, medlemsutskick av olika slag med mera.
 • I vissa fall kan priser sändas direkt till vinnare från våra sponsorer vilket innebär att vi behöver lämna ut vinnarens adress till tredje part, men detta informerar vi om i varje enskilt fall. Om du deltar vid en sådan tävling/aktivitet godkänner du att vi lämnar vidare dina kontkatuppgifter vid eventuell vinst. 
 • Du kan om du önskar sätta en spärr angående utlämnande av din adress till tredje part tex tryckerier av eventuellt Årsalbum eller andra medlemsförmåner. En notering om detta förs då in i vårt register. Observera att du då inte kommer kunna ta del av sådana utskick som sänds ut på detta sätt, vi gör inga separata utskick av dessa produkter direkt från oss i dessa fall. 
 • Vi lagrar inga uppgifter om tidigare medlemmar. Om inte medlemsavgift erläggs senast den 31/1 innevarande år raderas era uppgifter från våra digitala register. Detta görs senast inom 14 dagar, dvs i mitten av februari. Betalas årsavgiften in 1/2 eller senare behöver du göra en ny komplett medlemsansökan.  
 • Om en uppgift du tidigare lämnat ändras, tex ny mailadress eller namnbyte, måste du sända in ändringen till oss via mail/kontaktformulär, vi söker aldrig av i andra register eller via andra kanaler för att hålla vårt medlemsregister aktuellt. Endast uppgifter du själv lämnar till oss står med. 
 • Vi lägger aldrig per automatik ut annonser om tex din eventuella uppfödning i vårt uppfödarregister utan du behöver utryckligen be oss göra detta via mail/kontaktformulär. De personliga uppgifter vi behöver då är ditt stamnamn, din eventuella hemsideadress eller länk till tex Facebooksida, mailadress, samt vilket län du bor i ( pga att vår uppfödarlista är uppbyggd länsvis för att underlätta för dem som söker kattunge).
 • Vid annan typ av annonsering tex ang kattungar, avelshanar osv så gäller att de enda personliga uppgifter vi lägger ut är ditt namn, mailadress, ev stamnamn och ev hemsideadress eller länk till annan sida tex Facebooksida. Vi lägger aldrig ut telefonnummer så vill man bli nådd på detta sätt får det framgå på tex den egna hemsidan. 
 • Vi all typ av annonsering så godkänner du att lämnade uppgifter blir synlig för allmänheten på vår hemsida.
 • Uppgifter av detta slag som vi lägger ut på hemsidan lagras aldrig av oss så om något utanför vår kontroll skulle hända så annonsen av misstag försvinner behöver du därför lämna dessa uppgifter igen. Samma gäller vid ny annonsering.
 • I de fall man medverkar i tävling eller medlemsaktivitet, eller får bilder publicerade, så godkänner man att ens namn då kan figurera i dessa sammanhang och att ev adress lämnas till sponsor i de fall vinster sänds direkt från dessa, om man ej bett om spärr för detta i vårt register. 
 • Ansvarig för att hantera de uppgifter som lagras är föreningens styrelse. Endast ordinarie ledamöter har tillgång till uppgifter som ska in i medlemsregister och endast Kassör och Sekreterare har dessa lagrade. 
 • Ev papperslistor över medlemmar som vid behov används för internt bruk förstörs efter den aktiviteten som krävt dem eller senast i februari varje nytt verksamhetsår.

/brstass.jpg

I samarbete med         

/196574409_213795430579105_3860879608519943880_n.jpg

 

            /logo1.png

 

 

Facebook

Nyhetsbrev