Hälsa/Avel

Britten är en förhållandevis frisk kattras och det vill vi att den fortsätter att vara. Nu när tekniken ständigt utvecklas så underlättar det för våra uppfödare att med hjälp av olika slags testmetoder, kontrollera att deras avelsdjur är friska för stunden och inte är bärare av olika sjukdomar och virus. Dessa tester och hälsoprogram betyder absolut inte att britten är sjukare än någon annan kattras. Hälsoprogrammen är till för att förbättra våra katters hälsa så långt det är möjligt. Lika väl som vi vill förbättra typ och temperament så vill vi behålla rasen frisk och sund. Man får se det som ett slags förebyggande underhåll av vår ras. Ärftliga sjukdomar och defekter går inte att sopa under mattan, man måste aktivt arbeta mot dem.

Brittsällskapet är anslutet/deltagande rasförening till Pawpeds hälsoprogram mot HCM!

Vi uppmanar våra medlemmar att följa Pawpeds rekommendationer gällande avel mot HCM.

Brittsällskapets rekommendationer inför avel

Vi förordar att man som uppfödare prioriterar:

  • Avel med mål för goda mentala, fysiska och exteriöra egenskaper.

  • Prioriterar avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar.


A och O är att ta del av Brittens rasstandard innan man börjar sitt avelsarbete. Detta ger dig insikt om din katt är lämpad som avelsdjur.

Ingen katt bör användas i aveln som har fel som diskvalificeras i standarden eller som går emot svensk djurskyddslag. 

Tänk på att standarden skiljer sig mellan olika förbund. Du hittar standarden i de olika förbunden här.


(Klicka på rubrikerna för att läsa mer om testerna).

 

Övrigt att tänka på inför avel

Utöver de hälsotester som man gör enligt hälsoprogram så finns det andra tester som kan vara tänkvärt att utföra med tanke på smittorisker, eller som i vissa fall är krav från avelshaneägaren. Läs mer om dessa parasiter och virus nedan.

/brstass.jpg

I samarbete med         

 

 

            /logo1.png

 

 

/banner-rc-250x115px.gif

/img_4623.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

brittsallskapet@gmail.com